Video Công trình lắp đặt Khu lăng mộ đá đẹp tại Thanh Hóa

Công trình Khu lăng mộ đá với diện tích 57m2. Kích thước rộng 6,45, dài 8,83m được chia làm ba cấp mỗi cấp chênh nhau 17cm. Từ mặt đường lên đến cấp 1 (Cấp cổng) Khu lăng mộ cao 51cm rộng 2,27m. Cấp 2 là cấp để đặt mộ cao 68cm rộng 3,95m. Cấp 3 là cấp cao nhất 85cm rộng 2,61m để lăng thờ. Xung quanh móng khu lăng mộ được ốp đá bưng chạm chữ Thọ dày 7cm. Đây là một Công trình đẹp mà Đá mỹ nghệ Kim Đô lắp đặt cho Khách hàng tại Hậu lộc – Thanh hóa vào cuối Tháng 9 năm 2021.

Khu lăng mộ Bao gồm các hạng mục đá như sau:

– Đôi nghê đá canh cổng

– Cổng đá tứ trụ đẹp

– Cuốn thư đá ( Bình phong đá)

– Lăng thờ cánh ba đao lá

– Hàng rào lan can đá chạm chữ Thọ

– Đá ốp móng khu lăng

– Đá lát nền, Bậc thềm đá, Bo đá

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.